EXHIBIČNÉ VYSTÚPENIE - šermiarske predstavenie, zložené z niekoľkých etúd z obdobia baroka.
Rôzne súboje, ukážky školy šermu, bubenícka a vlajková gala paráda, streľba, poprava.
Vystúpenie je sprevádzané dobovými rytmami bubnov.
(varianty až do 60 min)
MUŠKETIERI - pochod, nástup, formácia a streľba mušketierov. Ukážka nabíjania a streľby z muškiet.
(10 min)
Pán HRADNÝ PÁN - satirický príbeh o nácviku hradnej gardy na uvítanie nevesty hradného pána.
(30 min)
O TATRANSKÝCH OBROCH - predstavenie pre deti podľa starej tatranskej povesti. Rozprávkový príbeh o Bielom
a Čiernom obrovi a víťazstve dobra nad zlom
(15 min)
DRULLINO - príbeh mlynára - úsmevný príbeh o tom, čo všetko môže spôsobiť neodolateľná láska k dobrému vínku
(30 min)
TERPENTINNI - príbeh maliara - divadelno-šermiarska fraška o maliarovi, obraze a zachcenej žene,
plná humoru, šermu a nadsázky (odľahčená verzia Drullina pre deti)
(30 min)
OHNIVÝ NETVOR - večerná ohňová fantázia o zle, dobre a súdržnosti. Ako sa človek svojou
chamtivosťou a sebectvom dokáže zmeniť na netvora.
(15 - 20 min - len exteriér)
NOC DUCHOV - večerná ohňová fantázia, plná bájnych bytostí, ohňa, šermu a tanca
(20 - 30 min - len exteriér)
DOBÝJANIE HRADU - verbovačka regrútov z radov divákov a spoločné predstavenie o obrane
a dobýjaní snežného hradu s otvoreným koncom...
RYTIERSKE SÚŤAŽE - súťaže pre deti (napríklad streľba z luku, hod kopijou, venčekové klanie)
3 súťažné disciplíny, ukončené pasovaním na rytiera a odovzdaním glejtu.
CEREMONIÁLY - slávnostné sprievody, nástupy, otváracie ceremoniály,
zahájenia a ukončenia podujatí, čestné stráže, špaliere...
(použitie aj pri uvítacích ceremoniáloch, slávnostných príhovoroch a pod.)
EXHIBÍCIA GARDY - slávnostná exhibícia gardy. Nástup, pochod a ukážky činnosti.
- vytvárania koridoru, špalierov, formácií, obrany, útoku a boja gardy s korzekami.
(15 min)
STREĽBA z palných zbraní - predvádzanie streľby z historických palných zbraní:
pištole, muškety, arkebúzy, píšťaly, kanóny
KOMPLETNÉ PROGRAMY - celodenné, poldenné, alebo niekoľkohodinové programy, najmä pre deti a mládež,
ale aj pre dospelých. Shš JAGO pripravuje program zložený z vystúpení, súťaží,
dobových hostín podľa požiadaviek objednávateľa.
Iné programy podľa požiadaviek  
   
kupina historického šermu JAGO atraktívnou a prijateľnou formou informuje o dobách minulých,
ich celkovej atmosfére, prezentuje odevy, zbrane, spôsob boja, ale približuje aj myslenie, spôsob komunikácie,
spoločenské rozvrstvenie a zvyky tej ktorej doby.
ťažiskom je obdobie prelomu 16. a 17. storočia.
(obdobie legendárnych Troch mušketierov).
Po šermiarskej stránke ponúka divákom taliansku barokovú školu.
Tieto verejné prezentácie majú viacero dimenzií. Sú pripravované tak, aby svojich divákov upútali svojou ľahkou formou, a zároveň im nenásilne a nevtieravo dávajú odpovede na viaceré otázky z histórie.
Shš JAGO svojim divákom ponúka nielen estetický zážitok a zábavu, ale čo je najpodstatnejšie - snaží sa v ľuďoch, a to najmä mladých, vyvolať pozitívny prístup k správnym hodnotám, k histórii a plní aj funkciu etickú a mravnú, propaguje rytierstvo a čestnosť, čím prispieva k ničeniu negatívnych vplyvov súčasnej doby, ako je nenávisť, rôzne závislosti, podlosť atď.
Shš JAGO pri svojich vystúpeniach používa množstvo rozmanitých chladných a strelných zbraní a jej členovia vystupujú v kostýmoch zodpovedajúcich danej historickej epoche.