Skupina historického šermu JAGO sa od svojho vzniku prezentuje pred širokou verejnosťou:
- na rôznych kultúrnych podujatiach, trhoch, šermiarskych festivaloch, či na spoločenských a kultúrnych akciách.
   Ak by sme mali napísať, kedy sa Shš JAGO narodila, tak by to bol dátum 3.6.1994.
V roku 1996 bola zaregistrovaná ako občianske združenie. Tak, ako to býva , história sa spája s ľuďmi a ľudia sa menia...

   Ťažko, veľmi ťažko sa popisuje, kto vlastne sme, niekomu, kto nás nepozná. Keby sa to dalo vyjadriť len tak, slovami,
tak asi takto:
Sme jedna veselá spoločnosť mladých, aj nie najmladších ľudí, ktorá má spoločného koníčka - život a šerm.
Ale bolo by treba začať pekne po poriadku, od začiatku...
Kedysi dávno, v roku 1994 sa náš terajší (aj minulý) šéf, Rasťo GALA, rozhodol opustiť šermiarov v Bratislave a v Spišskej Novej Vsi založiť Skupinu historického šermu JAGO. Zdá sa, že sa mu ani nesnívalo, aké to bude mať následky. Po prvých náboroch sa stretla oduševnená skupina ľudí, ktorá sa stotožnila s jeho nadšením pre šerm, históriu a zbrane. Vrhli sa do štúdia histórie, výroby zbraní i kostýmov a po tvrdých tréningoch šermu, mohli ľuďom ukázať prvé vystúpenia.
Myslím, že každý začiatok je poznačený eufóriou, no až čas ukáže, koľko nadšenia pre vec v človeku ostane...
Skupina historického šermu JAGO
Ľudia do Jaga prichádzajú, niektorí po čase aj odchádzajú. Každý z nich vtláča doň nejakú pečať. Dobrú a možno aj zlú. Taký je život. No na Jago to má asi blahodárny vplyv. Vyzerá to tak, že tým neustálym pečatením a pečatením je čoraz pevnejšie a stmelenejšie.  Kto teda vlastne sme?
.. Jedna veľká rodina. .. Zvláštne je, keď v šerme nájdu zaľúbenie rodičia aj deti, starí aj mladí, veľkí aj malí.
Všetci družne spolu. Nezáleží na pohlaví, vzdelaní, zamestnaní, veku, kráse, ale na tom, aký si v svojom vnútri, v srdci.
A to veru dlho ukrývať nedokážeš.
Tu viem, že mám nielen kamarátov na javisku, ale priateľov v skutočnom živote. Jeden náš priateľ z Chorvátska nám povedal slová ktoré hrejú. " Vy sa nemusíte na nič hrať. Takí istí ste na javisku, ako aj mimo neho a preto vás mám rád."     Sme ako veľké deti, plní emócií, ale hlavne radosti zo života. Radosti, že mladí ľudia, ktorí od nás odchádzajú za školou, sa k nám stále vracajú. Pred očami sa vám menia chlapci na mužov, dievčatá na ženy a pretrváva pocit, že to, akými sa stali, je aj zásluhou Jaga. ...Nuž, čo ešte dodať?

...Sme ...JAGO...