Fotografie nielen z vystúpení Shš JAGO

2003

CENTRÁLNY ARCHÍV

Festival 2003  - na nultom ročníku Festivalu historických bojových umení na Spišskom hrade.
 - trošku z oficiálnej časti...
Obrana valu  - na nultom ročníku Festivalu historických bojových umení na Spišskom hrade..
 - zopár fotografií zo scény Obrana valu
Čingov - chata  - niekedy je lepšie použiť zbrane, ktoré neublížia. Guľáš a všetko, čo k tomu patrí k ukončeniu sezóny.