Fotografie nielen z vystúpení Shš JAGO

2001

CENTRÁLNY ARCHÍV

Sad mládeže - vydarená akcia v Sade mládeže v Spišskej Novej Vsi s účasťou Jána Kryla, Pavla Dobeša a iných.
Sú to pospájané fotografie z dvoch rokov.